Kiến tạo lên 1 không gian sống đa chức năng kết nối không gian theo xu hướng: đón nắng, đón gió, ngó cây xanh…  Cửa cuốn  “ĐÓN NẮNG MỚI ” là giá trị bền vững theo thời gian và điều cốt lõi của mọi giải pháp.